Close
Geef je mening

“Enkele vragen, anoniem in te vullen”

Klik hier
Doe je mee?

“Doe je mee ?”

Klik hier
Enquête

De !NSPRAAK-enquête in Veurne

Klik hier

!NSPRAAK laat burgers meedenken en meedoen bij beleidsbepaling en uitvoering, niet nadat, maar voordat besluiten genomen worden. Besturen betekent: Vragen, Afwegen, Besluiten, Uitleggen en pas dan Doen!

!NSPRAAK

!NSPRAAK is een groeiende groep van onafhankelijke en betrokken Veurnenaars die, los van enige politieke ideologie, op een positieve en constructieve manier willen samenwerken aan een Veurne, de deelgemeenten inbegrepen, waar het goed leven en werken is, nu én in de toekomst.


!NSPRAAK wil een alternatief bieden voor de klassieke partijpolitiek door te kiezen voor een model van inspraak en participatie door de burgers zelf.

Daarom willen we in de eerste plaats luisteren naar wat er echt bij de Veurnenaars leeft. Wij juichen ieder goed idee toe en zijn niet bang om onze mening te herzien als er betere argumenten op tafel komen. Het gaat immers niet om ons gelijk maar om het algemeen belang.

!NSPRAAK  houdt van duidelijke taal. We komen op voor onze mening en we gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg. Daarbij streven we naar oplossingen die constructief, evenwichtig, soms ambitieus, maar altijd realistisch en transparant zijn.


WAAROM ?

De huidige politiek wordt gekenmerkt door een sfeer van winnen en verliezen, waarbij het persoonlijk belang van de politiekers, en hun belangengroepen,  veelal primeert op het algemeen belang. Verkiezingsbeloftes worden niet nagekomen, polarisatie en interne discussies bepalen de politieke agenda, moddergooien is ‘bon ton’. Dit brengt met zich mee dat de kiezer zich finaal niet meer gehoord voelt en interesse verliest in de (lokale) politiek.   

Het ontstaan van verschillende burgerinitiatieven toont aan dat het ook anders kan, mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd en gemotiveerd wanneer ze zelf de kans krijgen om iets te doen.

!NSPRAAK kiest er voluit voor om alle Veurnenaars de kans te geven om mee te werken aan een Veurne, de deelgemeenten inbegrepen, waar het goed leven en werken is, nu én in de toekomst.

TRANSPARANT, EVENWICHTIG, SOLIDAIR én LEEFBAAR VEURNE

Transparantie: een frisse wind van openheid

That range of roles she plays is what she likes mother, nurse, counselor, advocate I feel like I can make a college homework do my homework for me helper difference in everyday lives