Close

Meedoen

Iedereen die begaan is met Veurne en deelgemeenten en zich geroepen voelt om op een positieve en constructieve manier aan deze uitdaging mee te werken, is van harte welkom.

We zoeken een brede waaier aan talenten en vaardigheden. We denken aan mensen die zich inhoudelijk willen engageren, door bvb deel te nemen aan overlegmomenten, workshops, of door zich kandidaat te willen stellen. Daarnaast zoeken we ook organisatorische talenten, creatieve geesten en doeners…

Wat verwachten wij ?

Wij zijn een groep van mensen met verschillende achtergronden, levenslopen en leeftijden en aanvaarden dat we verschillende perspectieven en ervaringen hebben. We geloven in dialoog en vrijheid van gedachten.

Wij verlangen van iedereen die wil meewerken een ingesteldheid van vertrouwen en acceptatie met de focus op samenwerken voor het gemeenschappelijk belang.

 Dit houdt in :

  • bereid en in staat zijn om deel te nemen aan rationele debatten om tot een goed besluit te komen
  • het verschil begrijpen tussen een constructief debat en persoonlijke aanvallen
  • vermijden zichzelf dermate met een bepaalde positie te vereenzelvigen zodat constructieve dialoog onmogelijk wordt
  • bereid zijn om overtuigd te worden door argumenten van anderen en fouten kunnen toegeven
  • afstand kunnen nemen van sterke overtuigingen, dogma’s of ideologieën, waardoor niet geluisterd wordt naar de mening van anderen
  • vertrouwen in het kunnen en kennen van anderen
  • vertrouwen in het mechanisme en proces van besluitvorming dat aangenomen wordt
  • het principe aanvaarden “soms win je, soms verlies je”, zaken niet persoonlijk nemen en “verliezen” niet aanvoelen als persoonlijke nederlaag.

Wil je meer info of je dadelijk aanmelden, klik dan hier.