Close

OVER ONS

!NSPRAAK is een groeiende groep van onafhankelijke en betrokken Veurnenaars die, los van enige politieke ideologie, op een positieve en constructieve manier willen samenwerken aan een Veurne, de deelgemeenten inbegrepen, waar het goed leven en werken is, nu én in de toekomst.


!NSPRAAK wil een alternatief bieden voor de klassieke partijpolitiek door te kiezen voor een model van inspraak en participatie door de burgers zelf.

Daarom willen we in de eerste plaats luisteren naar wat er echt bij de Veurnenaars leeft. Wij juichen ieder goed idee toe en zijn niet bang om onze mening te herzien als er betere argumenten op tafel komen. Het gaat immers niet om ons gelijk maar om het algemeen belang.

!NSPRAAK  houdt van duidelijke taal. We komen op voor onze mening en we gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg. Daarbij streven we naar oplossingen die constructief, evenwichtig, soms ambitieus, maar altijd realistisch en transparant zijn.


WAAROM ?

De huidige politiek wordt gekenmerkt door een sfeer van winnen en verliezen, waarbij het persoonlijk belang van de politiekers, en hun belangengroepen,  veelal primeert op het algemeen belang. Verkiezingsbeloftes worden niet nagekomen, polarisatie en interne discussies bepalen de politieke agenda, moddergooien is ‘bon ton’. Dit brengt met zich mee dat de kiezer zich finaal niet meer gehoord voelt en interesse verliest in de (lokale) politiek.   

Het ontstaan van verschillende burgerinitiatieven toont aan dat het ook anders kan, mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd en gemotiveerd wanneer ze zelf de kans krijgen om iets te doen.

!NSPRAAK kiest er voluit voor om alle Veurnenaars de kans te geven om mee te werken aan een Veurne, de deelgemeenten inbegrepen, waar het goed leven en werken is, nu én in de toekomst.

Niet bang zijn om dingen bij de naam te noemen en altijd bereid zijn om, met goede argumenten, onze mening in te ruilen voor een betere. Dit doen wij omdat wij begrijpen dat het niet gaat om onze mening, maar om die van de mensen die wij vertegenwoordigen.