Close

Onze inspiratiebronnen

In verschillende Vlaamse steden wordt al volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie. In Leuven heeft het nieuwe circulatieplan grotendeels mee vorm gekregen door mondige burgers en niet alleen door specialisten. In Gent wordt door het stadsbestuur een Burgerbudget van enkele miljoenen euro voorbehouden voor burgerinitiatieven.

In Antwerpen is er de Burgerraad die op geregelde tijdstippen alle punten van de komende gemeenteraad met kritische geïnteresseerden onder de loupe neemt en adviezen formuleert. Vanuit deze beweging is de Burgerlijst ontstaan die dit jaar voor de eerste maal zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Ons grootste voorbeeld komt echter uit Frome, Zuid-Engeland. Daar hebben een aantal betrokken burgers beslist om samen het heft in handen te nemen, elk vanuit hun bezorgdheden, interesses, talenten en mogelijkheden. Zij zijn niet gebonden aan traditionele politieke partijen en hebben ook geen vast partijprogramma, maar engageren zich om op een welbepaalde werkwijze en volgens welbepaalde principes samen te werken voor het algemeen belang.

Samen slaagden zij erin om finaal alle 17 zetels binnen te halen. Deze beweging kan ondertussen rekenen op een uitgebreide aanhang van vrijwilligers en sympathisanten, die mee vorm geven aan het beleid.
 “Pano” had daar enkele maanden geleden een uitgebreide reportage over. Zeker het (her)bekijken waard!