Close

zwerfvuil en sluikstorten

!NSPRAAK wil zwerfvuil en sluikstorten aanpakken

Voorstel aanpak voor het zwerfvuil en sluikstort in Veurne.
Die berust op drie pijlers.

✔ Eerst en vooral willen we sensibiliseren om zo het zwerfvuil te vermijden.
✔Vervolgens willen we diegenen faciliteren en belonen die de nodige inspanningen leveren om dit soort vuil te vermijden.
✔Ten slotte moeten overtreders bestraft worden

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet de stad nog meer inzetten op informatie en sensibilisering. Risicoplaatsen moeten in kaart gebracht worden, via de wijkcommités willen we de problematiek lokaal aanpakken, en er moet een jaarlijks netheidsrapport opgemaakt worden,…
We stellen voor om te experimenteren met een mobiel containerpark. Dit vooral als toenadering tot personen met verplaatsingsmoeilijkheden of voor zij die niet in het bezit zijn van een wagen. Inzake het faciliteren zijn we onder meer voorstander van meer vuilnisbakken, hondenpoep kokers, afspraken met eigenaars van braakliggende terreinen, meer hondentoiletten en uitloopweiden en ‘afvalstraatjes’ met ondergrondse afvalbakken voor gescheiden afval op plaatsen waar er veel geconcentreerde bewoning is en het plaatsen van tegelasbakken (die uiteraard tijdig en op regelmatige tijdstippen geledigd worden)
Tenslotte zijn wij van oordeel dat er kordater repressief moet opgetreden worden dmv GAS-boetes. De inwoners die wel meewerken aan een nette stad, moeten worden beloond en de vervuiler moet gestraft worden. De pakkans moet bovendien verhoogd worden. Zo moeten er gemeenschapswachten worden ingeschakeld om sluikstort te doorzoeken naar identificeerbare materialen, moet de bestraffing niet enkel met een GAS-boete gebeuren maar ook met een retributie, waarvan de tarieven door de gemeenteraad moeten goedgekeurd worden. Tenslotte kan men gebruik maken van mobiele camera’s.

Aanpassing van huidig containerpark

EÉN TARIEF Vandaag rekent Veurne vijf verschillende (dure) tarieven aan. Concreet gaat het om verschillende tarieven voor houtafval, gesorteerd bouw- en sloopafval, asbest, groenafval en grof vuil. Dit terwijl de Vlaamse Regering de betaling alleen maar verplicht heeft gemaakt voor grof vuil en zuiver steenpuin
!NSPRAAK stelt voor om de prijs van de verplichte fracties te herleiden tot één vast tarief per kilogram. Eén tarief betekent één keer wegen en maakt een einde aan de complexe handelingen met de weegbrug.

MEER GRATIS De Vlaamse Regering legt de gemeenten alleen een minimum en een maximum tarief op voor grof vuil en zuiver steenpuin. Maar wat weinig Veurnaars weten is dat de gemeente Veurne, op vandaag, zowat de volledige vrijheid heeft om het storten van alle andere afvalstoffen op het containerpark gratis te maken. In tegenstelling tot alle verkiezingsbeloften is dat nog altijd niet gebeurd!
!NSPRAAK stelt voor om de ruimte op het containerpark voor de huidige gratis fracties gevoelig uit te breiden en het storten van houtafval, bouwafval, asbest en groenafval ook gratis te maken. Dat zal een aardige besparing betekenen voor alle Veurnse gezinnen en stelt de meerderheid in staat om alsnog haar beloften na te komen.

APARTE UITRIT Het is een doorn in het oog dat iedereen over de weegbrug moet, wegen of niet. Die ‘bottle neck’ veroorzaakt lange wachtrijen en onnodige nervositeit. Het probleem is nochtans perfect op te lossen met zeer beperkte middelen door een ‘snelle’ uitrit te voorzien voor de Veurnaars die alleen maar gratis fracties gelost hebben want zij moeten niet gewogen worden. Dat zou de weegbrug ontlasten en de doorstroming veel vlotter laten verlopen. !NSPRAAK stelt daarom voor om rechts naast de weegbrug een ‘snelle’ uitrit aan te leggen. Daarmee zouden de wachtrijen definitief tot het verleden behoren. De grotere zone voor de gratis fracties, de ‘snelle’ uitrit en de vlotte verkeersstromen zijn in kaart gebracht op de tekening hieronder