Close

Proper Veurne

PROPER EN AANGENAAM VEURNE

Een leefbare woonstad moet ook een propere nette stad zijn. Een propere, veilige, uitnodigende straat, wijk of buurt, maakt letterlijk dat mensen uit hun huis willen komen en elkaar op een leuke manier kunnen en willen ontmoeten. “Properheid van straten en voetpaden is een gedeelde plicht en verantwoordelijkheid tussen stad en burger.” Ook als burger kunnen we zelf zorg dragen voor de publieke ruimte én voor onze eigen straat en voor onze eigen wijk en buurt. In een hechte stimulerende gemeenschap zorgen we samen voor een aangename en propere publieke ruimte.

VOORSTEL/ACTIEPLAN

✔ Goed onderhouden en propere voetpaden en straten en pleinen zijn een topprioriteit. We investeren als stad in meer jobs , machines en infrastructuur om deze problematiek ten gronde aan te pakken. We sensibiliseren de burgers via verschillende acties en communiceren regelmatig m.b.t. het centraal meldingspunt ter interventie van technische dienst

✔ Sluikstorten, vandalisme en overlast moeten krachtiger aangepakt worden

✔ Actie “Hou je Straat/Buurt proper”, een gezamenlijk iniatief van de stad, wijkcomités, buurtwerking, burgers en handelaars. Aanstellen van wijkambassadeurs. De gemeentelijke diensten kunnen voor de nodige ondersteuning zorgen

✔ Onderhouden en opwaarderen van bloembakken, parken, plantsoenen, speelpleinen en ronde punten

✔ We roepen de burgers op om zelf verbeter-of mooi-maak-ideeën te bezorgen voor stukjes publieke ruimte of pleintjes die er momenteel niet mooi bij liggen

✔ Voorzien in voldoende vuilnisbakken en regelmatige lediging ervan. Maximaal voorzien in ondergrondse afvalcontainers ( in nieuwe verkavelingen, centrum, deelgemeentes)

✔ Bij organisatie van evenementen stellen we samen met organisatoren een afvalplan op, alsook sensibiliseringsacties ter preventie van afvalhinder