Close

Ondernemerschap

LOKALE ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP

Om een slagkrachtig en competitief lokaal ondernemerschap uit te bouwen, is de aanwezigheid van een gezond ondernemersklimaat cruciaal. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, het fiscale klimaat moet gunstig zijn én er moet aandacht zijn voor enerzijds een aantrekkelijke stadskern en anderzijds goed uitgeruste bereikbare bedrijventerreinen en sites.

VOORSTEL/ACTIEPLAN

✔ Duidelijk inzicht krijgen in de eigen lokale economie ✔? Participatie van ondernemers aan het beleid via een adviesraad Lokale Economie (met vertegenwoordiging vanwege gemeente, handelaarscomités, ondernemersverenigingen, …).
Rol van deze advies raad is: * Behartigen van de belangen van de lokale economie in al haar facetten. * het adviseren van gemeente bij de planning en uitvoering van lokaal economisch beleid * promoten van de lokale economie in de gemeente

✔ Fiscaal vriendelijk ondernemingsklimaat ✔? Uitwerken en uitbouwen van een uniek gemeentelijk aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen (zowel een fysiek als digitaal loket)

✔ Correcte en degelijke informatievoorziening via zowel fysiek als digitaal loket

✔ Verminderen van administratieve lasten + duidelijkheid belastingen/retributies

✔ Duidelijk en doordacht vestigingsbeleid van welke activiteiten we op welke plaats willen

✔ Goede communicatie en regelmatig overleg tussen gemeentebestuur en ondernemers in topics die hen aanbelangen

✔ Bedrijventerreinen voldoende ontsluiten zowel voor vrachtvervoer als voor openbaar vervoer. Degelijke bewegwijzering

✔ Proactief op zoek gaan naar investeerders / ondernemers