Close

Verenigingen

Verenigingen ondersteunen

Verenigingen moeten ondersteund worden, ze vormen het bindend weefsel tussen de bewoners van Veurne, hoe krachtiger dit weefsel, hoe groter de rechtstreekse en onrechtstreekse Inspraak in het beleid.
Tot op heden ontbreekt voldoende respect voor de verenigingen, door vele onvoldane beloftes en beperking in subsidies of verhoging van de lasten (verhuur van materiaal), maakt men deze het leven moeilijk.

Het opdoeken van onderandere het VVV, begin deze legislatuur, betekende een serieuze knip in de Inspraak van deze talrijke verenigingen die er lid van uitmaakten en vroeger klaar stonden om vrijwillig hun steentje bij te dragen tot mooie burgerrealisaties. Het beloofde Toeristisch Evenementen Buro kwam er nooit. Daarnaast gaven veel mooie manifestaties, zoals Juice Festival en Sangria Party er de brui aan, dit eveneens door gebrek aan ondersteuning en gebrek aan erkentelijkheid.

Hoe op te lossen naar de toekomst toe ?

 Positief ingesteld luisteren naar de verenigingen en hun ambities, niet afschrikkend te werk gaan

 Toegankelijkheid verbeteren door het aanstellen van een vaste contactpersoon voor alles wat verenigingen betreft, contactpersoon die de verbinding tussen de verenigingen en de stadsdiensten (meer bepaald verhuur materiaal, organisatie en toerisme) vormt, voor een betere tot perfecte samenwerking, een contactpersoon die met raad en daad de vereniging(en) kan bijstaan, meer dan puur financieel

 Wegnemen/aanpassen van drempels zoals huurprijs materiaal, subsidiereglement, …

Extra investeringen, zoals bvb WC-wagen, …

 Dringend opstarten van het Toeristisch Evenementen Buro ter vervanging van het VVV